หน้าแรก ความเป็นมา สินค้า ข้อมูลด้านวิชาการ ติดต่อเรา  test 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 28/05/2013
ปรับปรุง 27/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 50,148
Page Views 63,828
 

เมนู

 

         คุณค่าทางโภชนะของถั่วเหลืองอบไขมันเต็ม "ยูนีโปร-โปรตีน"
                        โปรตีน        ไม่น้อยกว่า       36.00 %
                        ไขมัน         ไม่น้อยกว่า       18.00 %
                        ความชื้น      ไม่มากกว่า       11.00 %
                        เยื่อใย         ไม่มากกว่า       7.00 %

1. วิสัยทัศน์องค์กร
             มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายถั่วเหลืองอบไขมันเต็มที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

2.พันธกิจ
             1.ผลิตถั่วเหลืองอบไขมันเต็มที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และควบคุมการผลิตด้วยช่างผู้ชำนาญการ
          2.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความชำนาญ ความคิด สร้างสรรค์ และทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร
          3.พัฒนาบริการหลังการขาย และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า เพื่อสร้าง พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน
          4.สร้างจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

3.นโยบาย
          บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายคุณภาพให้ครอบคลุมถึงหลัการปฏิบัติที่ดีในการผลิต เพื่อนำมากำหนดทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มีดังนี้ คือ


"เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อวงการปศุสัตว์ไทย"

   

  Copyright 2005-2015 ยูนีโกร All rights reserved.
view